Welkom

 

 

Van harte welkom bij kinderpraktijk Kids 2 Coach in Workum, Friesland. U kunt hier terecht voor individuele coaching van uw kind in geval van een knelpunt op sociaal emotioneel gebied. Coaching in een kleine groep is ook mogelijk in de vorm van een "Ontdek je Kracht" - training (een training gebaseerd op de Rots en Water principes).

 

U kunt bij Kids2Coach terecht in geval van bijvoorbeeld :

 

weerbaarder worden en sociale vaardigheden verhogen

(faal-) angstig zijn, verlegen zijn

vaak gespannen zijn

omgaan met nieuwe gezinssituatie (echtscheiding/adoptie/pleegzorg)

dwars en opstandig zijn

omgaan met moeilijke situaties (bv verhuizing)

niet begrepen voelen, verdrietig zijn

moeilijkheden hebben op school (zoals concentratieproblemen of sociaal)

angstig zijn voor honden

 

Het gedrag van een kind zegt veel over hoe het zich voelt. Het is belangrijk te erkennen dat achter elk gedrag van een kind, hoe lastig of onhandig soms ook, een behoefte schuilgaat. Als een kind om wat voor reden dan ook uit balans is, kan kortdurende en oplossingsgerichte coaching uitkomst bieden. Het kind ontwikkelt zelfvertrouwen en alles zal weer makkelijker gaan. Kinderen zijn heel leergierig en zitten vol mogelijkheden en verborgen krachten. Met creativiteit en spel, nieuwsgierigheid en vakkennis in een veilige en prettige omgeving wordt uw kind geholpen gebruik te gaan maken van die

kracht zodat het thuis, op school en in de vrije tijd allemaal weer beter gaat.

 

Specifieke kwaliteiten van Kids2Coach:

 

Is uw kind hoger begaafd dan kunt u, gezien de expertise als jeugdarts (schoolarts) en ruime ervaring met deze

groep kinderen, heel goed bij mij terecht.

 

Vanuit mijn medische specialisatie als jeugdarts begeleid ik ook met kinderen met chronische problematiek van medische aard

(zoals overgewicht, vage pijnklachten, lichamelijke bijzonderheden, langdurig medicijngebuik) of bijzonderheden op het gebied van Asperger/ASS. Dit soort bijzonderheden kunnen het kind een laag zelfbeeld geven, leiden tot acceptatieproblematiek bij het kind of zijn aanleiding om gepest te worden.

 

Ook ouders zelf kunnen bij mij terecht om van gedachten te wisselen over hoe om te gaan met bepaald gedrag van hun kind en zelf daarin vaardigheden te kunnen ontwikkelen.

 

Welke hulpverleningsmogelijkheden zijn er?

 

Een individueel traject uitgaande van een bepaald doel dat het kind graag wil bereiken.

 

Ook geef ik diverse trainingen in groepsverband, daarover kunt u meer lezen onder het tabblad "Rots en Water".

 

Eens ervaren wat kindercoaching is?

 

Stap dan "aan boord" bij DRIEMAAL SCHEEPSRECHT! Een klein pakket van driemaal een uur kindercoaching samen met uw kind. Heel leuk om uw kind weer eens op heel andere wijze te ervaren, en nog meer verbonden te zijn met uw kind.

 

Heeft u nog vragen of vraagt u zich af of uw kind gebaat is bij hulp door Kids2Coach? Dan kunt u altijd contact opnemen.

Tot ziens!

 

Hélène van de Vijver-Reenalda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright K2C, 2011

Dat gun je elk kind !