WelkomZeer ervaren kindercoach Hélène van de Vijver heet u van harte welkom bij kinderpraktijk Kids 2 Coach in Workum, Friesland. U kunt hier terecht voor individuele coaching van uw kind bij knelpunten op sociaal emotioneel gebied.


U kunt dan denken aan bijvoorbeeld :


weerbaarder worden en sociale vaardigheden verhogen

(faal-) angstig zijn, verlegen zijn

vaak gespannen zijn

omgaan met nieuwe gezinssituatie (echtscheiding/adoptie/pleegzorg)

dwars en opstandig zijn

omgaan met moeilijke situaties (bv verhuizing)

niet begrepen voelen, verdrietig zijn

moeilijkheden hebben op school (zoals concentratieproblemen of sociaal)

angstig zijn voor honden 
Het gedrag van een kind zegt veel over hoe het zich voelt. Het is belangrijk te erkennen dat achter elk gedrag van een kind, hoe lastig of onhandig soms ook, een behoefte schuilgaat. Als een kind om wat voor reden dan ook uit balans is, kan kortdurende en oplossingsgerichte coaching uitkomst bieden. Het kind ontwikkelt meer zelfvertrouwen en alles zal weer wat makkelijker gaan. Kinderen zijn heel leergierig en zitten vol mogelijkheden en verborgen krachten. Met creativiteit en spel, nieuwsgierigheid en vakkennis in een veilige en prettige omgeving wordt uw kind geholpen gebruik te gaan maken van die kracht zodat het thuis, op school en in de vrije tijd allemaal weer soepeler gaat.


Ook ouders zelf kunnen bij mij terecht om van gedachten te wisselen over hoe om te gaan met bepaald gedrag van hun kind en zelf daarin vaardigheden te kunnen ontwikkelen.


Coaching is geen behandeling, het is wel meehelpen en meedenken waarbij "het werk" wordt verzet door het kind in steun met haar/zijn omgeving. Een coach raakt de kern aan en zoekt samen met het kind naar de richting waar het kind zelf heen wil en daarom is het formuleren van een concreet doel een essentieel onderdeel in een coachingstraject.Eens ervaren wat kindercoaching is?


Stap dan "aan boord" bij DRIEMAAL SCHEEPSRECHT! Een klein pakket van driemaal een uur kindercoaching samen met uw kind. Heel leuk om uw kind weer eens op heel andere wijze te ervaren, en u nog meer of weer opnieuw verbonden te voelen met uw kind.


Heeft u nog vragen ?

Klik op de button en neem vrijblijvend even contact op.

Ik help u graag verder.

Tot ziens!


Hélène van de Vijver-Reenalda   


Copyright K2C, 2011    

              Dat gun je elk kind !